Σχετικά με εμάς
Playlists
Εγγραφή
1
22 September, 18:00
Πολιτική δέσμευση
Giovani in Associazione
Keep Moving - Direzione Futuro
Συμμετοχή
1
Περιβάλλον & Οικολογία
Turin Metropolitan city of learning
#plan workshop activity, #produce customised products, #use environmental friendly material, #create art, #thinking creatively
6
Turin Metropolitan city of learning
#create art, #use environmental friendly material, #ecosystems, #forest ecology, #Think sustainably, #promote sustainability, #produce customised products, #plan workshop activity, #battery chemistry, #aquatic ecology, #thinking creatively, #green computing, #follow recycling collection schedules
1
Περιβάλλον & Οικολογία
Turin Metropolitan city of learning
#promote sustainability, #forest ecology
1
Περιβάλλον & Οικολογία
Turin Metropolitan city of learning
#ecosystems, #promote sustainability, #battery chemistry
1
Περιβάλλον & Οικολογία
Turin Metropolitan city of learning
#Think sustainably, #follow recycling collection schedules, #green computing
1
Περιβάλλον & Οικολογία
Turin Metropolitan city of learning
#aquatic ecology, #promote sustainability
1
Πολιτική δέσμευση
Keep Moving - Direzione Futuro
#Collaboration, #Communication, #Empathy
3
Gi
#speak in public, #foster dialogue in society, #leadership principles, #speak dialect
1
Ετοιμότητα καριέρας και εργασίας
Gi
#speak dialect, #speak in public, #leadership principles, #foster dialogue in society
1
6 July, 17:00
Ετοιμότητα καριέρας και εργασίας
Gi
#speak in public, #foster dialogue in society, #speak dialect
Η Badgecraft φιλοξενεί αυτήν την πλατφόρμα και την αναπτύσσει μαζί με κορυφαίους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγχρηματοδότησε την κατασκευή της πρώτης έκδοσης αυτής της πλατφόρμας. Επικοινωνήστε με το support@badgecraft.eu.
Πλατφόρμα
Αλλαγή γλώσσας:
Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αρχική σελίδαΧάρτηςΔραστηριότητεςPlaylists