Σχετικά με εμάς
Playlists
Εγγραφή
5
Life Comp
Turin Metropolitan city of learning
#accept feedback on artistic performance, #Flexibility, #Growth mindset, #Critical thinking, #Accept diversity (people's differences), #Collaboration, #Team up, #Self-regulation, #exercise self-control, #relate empathetically, #body language, #perform improvisation, #Communication, #Empathy, #Wellbeing, #reflect on practice, #Managing learning
Συμμετοχή
3
Personal development
Turin Metropolitan city of learning
#Growth mindset, #Critical thinking, #Managing learning
3
Personal development
Turin Metropolitan city of learning
#Empathy, #Communication, #Collaboration
3
Personal development
Turin Metropolitan city of learning
#Self-regulation, #Flexibility, #Wellbeing
1
12 Nov, 11:30
13
Keep Moving - Direzione Futuro
#Flexibility, #Growth mindset, #Critical thinking, #Collaboration, #Self-regulation, #Communication, #Empathy, #Wellbeing, #Managing learning
1
Τεχνολογία και υπολογιστές
Turin Metropolitan city of learning
#oversee website, #protect information
1
Τεχνολογία και υπολογιστές
Turin Metropolitan city of learning
#smart devices, #informatics, #learning technologies
1
Τεχνολογία και υπολογιστές
Turin Metropolitan city of learning
#data analysis, #group information, #use virtual learning environments, #digital competencies, #utilize digital instruments
4
Τέχνες και πολιτισμός
Turin Metropolitan city of learning
#analytical thinking, #develop time management skills, #move strategically, #study plays, #think critically about problems, #strategic thinking
1
Personal development
Turin Metropolitan city of learning
#apply mathematics, #persuade others, #Calculate risk
1
Πολιτική δέσμευση
Turin Metropolitan city of learning
#military strategies
Η Badgecraft φιλοξενεί αυτήν την πλατφόρμα και την αναπτύσσει μαζί με κορυφαίους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγχρηματοδότησε την κατασκευή της πρώτης έκδοσης αυτής της πλατφόρμας. Επικοινωνήστε με το support@badgecraft.eu.
Πλατφόρμα
Αλλαγή γλώσσας:
Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αρχική σελίδαΧάρτηςΔραστηριότητεςPlaylists