Σχετικά με εμάς
Playlists
Εγγραφή

89activities

1
28 Jun, 20:00
Πολιτική δέσμευση
Open badges & City of Learning to promote youth participation
Turin Metropolitan city of learning
Συμμετοχή
1
Πολιτική δέσμευση
Keep Moving - Direzione Futuro
#Collaboration
8
Turin Metropolitan city of learning
#Be resilient, #identify opportunities, #Αποδοχή της ασάφειας και της αλλαγής, #personal development, #Collaboration, #Coping with uncertainty, ambiguity and risk, #Communication, #Empathy, #Develop ideas, #Be resilient, #identify opportunities, #personal development, #Collaboration, #Coping with uncertainty, ambiguity and risk, #Communication, #Empathy, #Develop ideas
1
Προσωπική ανάπτυξη
Turin Metropolitan city of learning
#personal development
1
Προσωπική ανάπτυξη
Turin Metropolitan city of learning
#Develop ideas, #identify opportunities
1
Προσωπική ανάπτυξη
Turin Metropolitan city of learning
#Empathy
1
1
Προσωπική ανάπτυξη
Turin Metropolitan city of learning
#Collaboration
1
Προσωπική ανάπτυξη
Turin Metropolitan city of learning
#Communication
1
Προσωπική ανάπτυξη
Turin Metropolitan city of learning
#Be resilient, #Αποδοχή της ασάφειας και της αλλαγής, #Coping with uncertainty, ambiguity and risk
Η Badgecraft φιλοξενεί αυτήν την πλατφόρμα και την αναπτύσσει μαζί με κορυφαίους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγχρηματοδότησε την κατασκευή της πρώτης έκδοσης αυτής της πλατφόρμας. Επικοινωνήστε με το support@badgecraft.eu.
Πλατφόρμα
Αλλαγή γλώσσας:
Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αρχική σελίδαΧάρτηςΔραστηριότητεςPlaylists