Σχετικά με εμάς
Playlists
Εγγραφή

154activities

1
Πολιτική δέσμευση
Formazione specifica SCU 2023
Keep Moving - Direzione Futuro
#Collaboration
Συμμετοχή
1
8
Turin Metropolitan city of learning
#Be resilient, #identify opportunities, #Reflecting acceptance of ambiguity and change, #personal development, #Collaboration, #Coping with uncertainty, ambiguity and risk, #Communication, #Empathy, #Develop ideas, #Be resilient, #identify opportunities, #personal development, #Collaboration, #Coping with uncertainty, ambiguity and risk, #Communication, #Empathy, #Develop ideas
1
Προσωπική ανάπτυξη
Turin Metropolitan city of learning
#personal development
1
Προσωπική ανάπτυξη
Turin Metropolitan city of learning
#Develop ideas, #identify opportunities
1
Προσωπική ανάπτυξη
Turin Metropolitan city of learning
#Empathy
1
1
Προσωπική ανάπτυξη
Turin Metropolitan city of learning
#Collaboration
1
Προσωπική ανάπτυξη
Turin Metropolitan city of learning
#Communication
1
Προσωπική ανάπτυξη
Turin Metropolitan city of learning
#Be resilient, #Reflecting acceptance of ambiguity and change, #Coping with uncertainty, ambiguity and risk
5
Turin Metropolitan city of learning
#accept feedback on artistic performance, #Flexibility, #Growth mindset, #Critical thinking, #Accept diversity (people's differences), #Collaboration, #Team up, #Self-regulation, #exercise self-control, #relate empathetically, #body language, #perform improvisation, #Communication, #Empathy, #Wellbeing, #reflect on practice, #Managing learning
6
Turin Metropolitan city of learning
Η Badgecraft φιλοξενεί αυτήν την πλατφόρμα και την αναπτύσσει μαζί με κορυφαίους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγχρηματοδότησε την κατασκευή της πρώτης έκδοσης αυτής της πλατφόρμας. Επικοινωνήστε με το support@badgecraft.eu.
Πλατφόρμα
Αλλαγή γλώσσας:
Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αρχική σελίδαΧάρτηςΔραστηριότητεςPlaylists