Om
Spillelister
Registrer deg

89activities

1
28 Jun, 20:00
Samfunnsengasjement
Open badges & City of Learning to promote youth participation
Turin Metropolitan city of learning
Delta
1
Samfunnsengasjement
Keep Moving - Direzione Futuro
#Collaboration
1
8
Turin Metropolitan city of learning
#Be resilient, #identify opportunities, #Reflecting acceptance of ambiguity and change, #personal development, #Collaboration, #Coping with uncertainty, ambiguity and risk, #Communication, #Empathy, #Develop ideas, #Be resilient, #identify opportunities, #personal development, #Collaboration, #Coping with uncertainty, ambiguity and risk, #Communication, #Empathy, #Develop ideas
1
Personlig utvikling
Turin Metropolitan city of learning
#personal development
1
Personlig utvikling
Turin Metropolitan city of learning
#Develop ideas, #identify opportunities
1
Personlig utvikling
Turin Metropolitan city of learning
#Empathy
1
Personlig utvikling
Turin Metropolitan city of learning
1
Personlig utvikling
Turin Metropolitan city of learning
#Collaboration
1
Personlig utvikling
Turin Metropolitan city of learning
#Communication
1
Personlig utvikling
Turin Metropolitan city of learning
#Be resilient, #Reflecting acceptance of ambiguity and change, #Coping with uncertainty, ambiguity and risk
Badgecraft driver denne plattformen og utvikler den sammen med ledende utdanningsorganisasjoner. EUs Erasmus Plus-program har delfinansiert utviklingen av den første versjonen av denne plattformen. Kontakt support@badgecraft.eu.
Plattform
Endre til annet språk:
Delfinansiert av EUs Erasmus Plus-program
HjemKartProsjekterSpillelister