Σχετικά με εμάς
Playlists
Εγγραφή
2

Inteattrabili - sperimentazione teatrale

Sunday, May 1, 2022 10:00 - Jun 19, 10:00
Add to calendar
Via Mirafiori, 25, 10092 Beinasco TO, Italy
Συμμετοχή
Σφαιρική ΕικόναΣήματα

Inteattrabili - sperimentazione teatrale

Sunday, May 1, 2022 10:00 - Jun 19, 10:00
Via Mirafiori, 25, 10092 Beinasco TO, Italy
Συμμετοχή

Σχετικά

Il corso di sperimentazione teatrale propone ai partecipanti un esperienza coinvolgente, adatta ai neofili del teatro, che si basa sulla conoscenza di se stessi e sulle relazioni con lo spazio che ci circonda e gli altri partecipanti.

Il corso è strutturato in 7 lezioni di 3 ore caduna.
In ogni lezione si svolgono diverse attività, per cominciare e concludere si hanno sempre LIVELLO ENERGIA, SALUTO: WATA!
Nelle singole lezioni viene elencato di seguito le attività svolte dal gruppo:
Lezione 1- CLAP, PRESENTAZIONE CON MOVIMENTO, SCIOGLIMENTO MUSCOLARE, ABBANDONO, CAMMINATE NELLO SPAZIO, TRAVERSATE CON ABBANDONI, LUPUS, ONIRICO.
Lezione 2- RISCALDAMENTO MASSAGGIANTE, IL CORPO COME UN PENNELLO, PRESENTAZIONI CON GESTI+COLORE, ABBANDONO, COLORE E GESTO DI UN COMPAGNO, MIMO, PRESENTAZIONE CON LA FORMA - STATUE DI BOAL, GUERRA DI IMMAGINI.
Lezione 3- RISCALDAMENTO IN CERCHIO, PRESENTAZIONI CON GESTI, ZATTERA, CAMMINATE A TEMPO, CAMMINATA CON LE FORME, LINEE, PIENI E VUOTI, IPNOSI BOLIVIANA, RIPERCORRERE LE FORME
Lezione 4- EIYA!, RE MORTO, STORMO, SPIEGAZIONE LINEE, TRAVERSATE, CAMMINATE NELLO SPAZIO, TABLEAUX VIVANT, MARIONETTE
Lezione 5- Il SALUTO DEI FOLLI, SCIOGLIMENTO MUSCOLARE, SPAZZARE IL MIO CORPO, SPAZZARE IL CORPO DELL'ALTRO, STORMO, LO SPECCHIO, IPNOSI BOLIVIANA (A COPPIE, A TRE, TUTTI)
Lezione 6-PULIZIA DELLO SPAZIO, IPNOSI BOLIVIANA 3 o 5, TRAVERSATE CON OCCHI CHIUSI E GUIDANELLO SPAZIO, CORDE E FILI, TABLEAUX VIVENT
Lezione 7- PULIZIA DELLO SPAZIO, MASSAGGI, ATTRAVERSAMENTI FIDUCIA, CORDE CORTE E LAVORI A COPPIE, LAVORI SU FIDUCIA IN PIEDI E DA SDRAGLIATI, CADUTE, TABLEUX VIVENT CON CORDA LUNGA.

Tuttle queste attività hanno favorito lo sviluppo delle skills riportate sui badge del corso.
Per ottenere i badge basterà seguire le istruzioni sulla descizione dei badge stessi.

Υλικό

  • social associazione Inteattrabili

Αποκτήστε το σήμα δραστηριότητας

Inteattrabili - sperimentazione teatrale Αποκτήστε αυτό το σήμα

competenze
1)improvvisazione
2)problem solving
3)coordinazione spico-motoria
4)pensiero critico

Per ottenere il badge
Partecipa al corso
Scannerizza il QR code
Εργασίες
Αρ. Εργασίας 1
Εκδίδεται από τον οργανωτή ή σάρωση κώδικα QR
Partecipa ad almeno 5 lezioni.
Scannerizza il QR.
Aggiungi una riflessione sull'attività.

Τοποθεσία

Via Mirafiori, 25, 10092 Beinasco TO, Italy

Δεξιότητες

EntreComp
#Team up
ESCO
#reflect on practice
ESCO
#accept feedback on artistic performance
EntreComp
#Accept diversity (people's differences)
ESCO
#perform improvisation
LIFECOMP
#Communication
ESCO
#body language
ESCO
#exercise self-control
ESCO
#relate empathetically
LIFECOMP
#Critical thinking
Προσωπική ανάπτυξη
Προστέθηκε στην playlist (1)
Ώρα για να ολοκληρωθεί: 3 ώρες
Κοινοποίηση:

Διοργανωτές

Turin Metropolitan city of learning

Χρησιμοποιείται σε playlists

Life Comp
Turin Metropolitan city of learning
Η Badgecraft φιλοξενεί αυτήν την πλατφόρμα και την αναπτύσσει μαζί με κορυφαίους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγχρηματοδότησε την κατασκευή της πρώτης έκδοσης αυτής της πλατφόρμας. Επικοινωνήστε με το support@badgecraft.eu.
Πλατφόρμα
Αλλαγή γλώσσας:
Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αρχική σελίδαΧάρτηςΔραστηριότητεςPlaylists