Σχετικά με εμάς
Playlists
Εγγραφή
1

I poteri del tempo

Συμμετοχή
Σφαιρική ΕικόναΣήματα

I poteri del tempo

Συμμετοχή

Σχετικά

- Riconoscere al tempo il valore di risorsa fondamentale e primaria. Il tempo è vita.
- Vedere il tempo sotto diversi punti di vista per arrivare a comprendere che è una risorsa preziosa.
- Conoscere e sfruttare i poteri del tempo in ottica di: progettare il futuro e godersi il presente.
- Esplorare e sperimentare strumenti base per la pianificazione.

Αποκτήστε το σήμα δραστηριότητας

I poteri del tempo Αποκτήστε αυτό το σήμα

- Riconoscere al tempo il valore di risorsa fondamentale e primaria. Il tempo è vita.
- Vedere il tempo sotto diversi punti di vista per arrivare a comprendere che è una risorsa preziosa.
- Conoscere e sfruttare i poteri del tempo in ottica di: progettare il futuro e godersi il presente.
- Esplorare e sperimentare strumenti base per la pianificazione.
Πρέπει να ολοκληρώσετε τουλάχιστον 2 εργασίες για να λάβετε το σήμα
Εργασίες
Αρ. Εργασίας 1
Τα στοιχεία επαληθεύτηκαν από: Ένας διαχειριστής έργου
Cosa conta per me? Quali sono le mie priorità?
Guarda questo video e individua quello che, ad oggi, rappresenta i tuoi sassi grandi, la ghiaia, la sabbia e l'acqua.
Αρ. Εργασίας 2
Τα στοιχεία επαληθεύτηκαν από: Ένας διαχειριστής έργου
Riporta un link di un articolo/libro/citazione che ti ha colpito sull'argomento tempo.
Αρ. Εργασίας 3
Τα στοιχεία επαληθεύτηκαν από: Ένας διαχειριστής έργου
Descrivi o documenta una piccola azione che inizierai a fare nell'arco di 15 giorni per poter migliorare il tuo rapporto con il tempo
Προσωπική ανάπτυξη
Προστέθηκε στην playlist (1)
Κοινοποίηση:

Διοργανωτές

Turin Metropolitan city of learning

Χρησιμοποιείται σε playlists

Online 21st Century Skills
Turin Metropolitan city of learning
Η Badgecraft φιλοξενεί αυτήν την πλατφόρμα και την αναπτύσσει μαζί με κορυφαίους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγχρηματοδότησε την κατασκευή της πρώτης έκδοσης αυτής της πλατφόρμας. Επικοινωνήστε με το support@badgecraft.eu.
Πλατφόρμα
Αλλαγή γλώσσας:
Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αρχική σελίδαΧάρτηςΔραστηριότητεςPlaylists