Σχετικά με εμάς
Playlists
Εγγραφή
1

Digital Future - Regaz#3

Συμμετοχή
Σφαιρική ΕικόναΣήματα

Digital Future - Regaz#3

Συμμετοχή

Σχετικά

Percorso per ragazze e ragazzi del progetto "Digital Future"

Il programma per ragazzi comprende:
1)Torneo PS5 su gioco scelto dai partecipanti
2)Ricerca informazioni; dove e come trovarle.
3)Creare e modificare foto, siti, musica, pagine social. (Argomento scelto dai partecipanti)
4)Approccio all'uso del VR, scopriamo la realtà aumentata

Questa è l'attività 3
--> Creatività digitale: video editing, web developing, social media management <--

Si può scegliere di fare una o più attività.
Abbiamo creato un Attività ed un Badge per ognuna delle 4 attività elencate sopra.

Come funziona:
Scegli a quale attività partecipare e segnati la data!
Il giorno dell'attività vai e partecipa.
Clicca sul badge e avrai tutte le informazioni per ottenerlo.
(Ti aiuteremo noi dopoil torneo se qualcosa non è chiaro)

Αποκτήστε το σήμα δραστηριότητας

CREATOR - Digital Future Αποκτήστε αυτό το σήμα


Per ottenere questo badge:
-ho scelto l'attività #Attivazione #Proattività
-ho imparato ad usare degli strumenti #Apprendiento
-ho realizzato un prodotto finito #FaceProblems #PensieroCritico
-ho presentato agli altri il mio progetto e discusso dei risultati con loro #AnalisiEvento #SkillComunicative

L'attività scelta è spiegata dal diretto interessato nei commenti sotto.
Εργασίες
Αρ. Εργασίας 1
Εκδίδεται από τον οργανωτή ή σάρωση κώδικα QR
Che attività hai svolto? e cosa hai imparato?
Allega un file per mostrare il tuo lavoro

Δεξιότητες

ESCO
#choose pictures
ESCO
#manage website
ESCO
#produce music
ESCO
#apply social media marketing
ESCO
#learn script
Τεχνολογία και υπολογιστές
Προστέθηκε στην playlist (1)
Ώρα για να ολοκληρωθεί: 1 ώρα
Κοινοποίηση:

Διοργανωτές

Turin Metropolitan city of learning

Χρησιμοποιείται σε playlists

Digital Future
Turin Metropolitan city of learning
Η Badgecraft φιλοξενεί αυτήν την πλατφόρμα και την αναπτύσσει μαζί με κορυφαίους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγχρηματοδότησε την κατασκευή της πρώτης έκδοσης αυτής της πλατφόρμας. Επικοινωνήστε με το support@badgecraft.eu.
Πλατφόρμα
Αλλαγή γλώσσας:
Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αρχική σελίδαΧάρτηςΔραστηριότητεςPlaylists