Σχετικά με εμάς
Playlists
Εγγραφή
1

Cittadinanza Attiva - Cosa vuol dire?

Συμμετοχή
Σφαιρική ΕικόναΣήματα

Cittadinanza Attiva - Cosa vuol dire?

Συμμετοχή

Σχετικά

"La cittadinanza attiva indica l'atteggiamento propositivo del cittadino che si impegna a rendere effettivi i diritti di cittadinanza, a concretizzarli ed esercitarli in modo sempre più consapevole e costruttivo."

Quando parliamo di cittadinanza attiva non ci riferiamo solo ai diritti e doveri da rispettare – come andare a votare, pagare le tasse e non commettere infrazioni – ma includiamo anche l’essere impegnati nella società civile, sia attraverso il volontariato che l’associazionismo.
Significa essere attivi tentando di creare un cambiamento, non essere indifferente a ciò che non ci tocca in prima persona.

Guarda il video e rifletti sull'argomento


Αποκτήστε το σήμα δραστηριότητας

Cittadinanza Attiva Αποκτήστε αυτό το σήμα

Chi possiede questo badge ha dimostrato di interessarsi al tema di cittadinanza attiva e di informarsi sull'argomento.
Ha imparato a:
- Pensare in modo critico
- Riflettere su cosa fare per diventare cittadino attivo
- Dare il buon esempio
- Elaborare un pensiero
Πρέπει να ολοκληρώσετε τουλάχιστον 1 εργασία για να λάβετε το σήμα
Εργασίες
Αρ. Εργασίας 1
Τα στοιχεία επαληθεύτηκαν από: Ένας διαχειριστής έργου
Rifletti e rispondi alle seguenti domande:
1. Cosa hai imparato sulla cittadinanza attiva?
Αρ. Εργασίας 2
Τα στοιχεία επαληθεύτηκαν από: Ένας διαχειριστής έργου
2. Fai due esempi di cittadinanza attiva.
Αρ. Εργασίας 3
Τα στοιχεία επαληθεύτηκαν από: Ένας διαχειριστής έργου
3. Quale azione concreta vorresti iniziare a fare per diventare cittadino/a attivo/a?

Δεξιότητες

ESCO
#think critically
ESCO
#do research on topics related to speech
LIFECOMP
#Communication
Πολιτική δέσμευση
Προστέθηκε στην playlist (1)
Ώρα για να ολοκληρωθεί: 20 λεπτά
Κοινοποίηση:

Διοργανωτές

Turin Metropolitan city of learning

Χρησιμοποιείται σε playlists

Essere Cittadini Attivi
Turin Metropolitan city of learning
Η Badgecraft φιλοξενεί αυτήν την πλατφόρμα και την αναπτύσσει μαζί με κορυφαίους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγχρηματοδότησε την κατασκευή της πρώτης έκδοσης αυτής της πλατφόρμας. Επικοινωνήστε με το support@badgecraft.eu.
Πλατφόρμα
Αλλαγή γλώσσας:
Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αρχική σελίδαΧάρτηςΔραστηριότητεςPlaylists