Σχετικά με εμάς
Playlists
Εγγραφή
1

Fuori di casa!

Thursday, April 14, 2022 18:00
Add to calendar
10090 Bruino TO, Italy
Συμμετοχή
Σφαιρική ΕικόναΣήματα

Fuori di casa!

Thursday, April 14, 2022 18:00
10090 Bruino TO, Italy
Συμμετοχή

Σχετικά

Partecipa all’Incontro InFormativo dal titolo: “Fuori di casa!”, autonomia abitativa e bonus per i giovani, nell'ambito del progetto Keep Moving – Direzione Futuro dei Comuni di Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino e Volvera con la collaborazione delle Cooperative Sociali Madiba e Orso.  Confronto con esperti del settore sul tema dell’autonomia abitativa e dei bonus rivolti ai giovani.

Υλικό

  • Slide "Fuori di casa"

Αποκτήστε το σήμα δραστηριότητας

Fuori di casa! Αποκτήστε αυτό το σήμα

Partecipa all’Incontro InFormativo dal titolo: “Fuori di casa!”, autonomia abitativa e bonus per i giovani, nell'ambito del progetto Keep Moving – Direzione Futuro dei Comuni di Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino e Volvera con la collaborazione delle Cooperative Sociali Madiba e Orso.  Confronto con esperti del settore sul tema dell’autonomia abitativa e dei bonus rivolti ai giovani.
Εργασίες
Αρ. Εργασίας 1
Εκδίδεται από τον οργανωτή ή σάρωση κώδικα QR
Participate in activity

Τοποθεσία

10090 Bruino TO, Italy
Προσωπική ανάπτυξη
Προστέθηκε στην playlist (1)
Κοινοποίηση:

Διοργανωτές

Keep Moving - Direzione Futuro

Χρησιμοποιείται σε playlists

Keep Moving - Direzione Futuro
Keep Moving - Direzione Futuro
Η Badgecraft φιλοξενεί αυτήν την πλατφόρμα και την αναπτύσσει μαζί με κορυφαίους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγχρηματοδότησε την κατασκευή της πρώτης έκδοσης αυτής της πλατφόρμας. Επικοινωνήστε με το support@badgecraft.eu.
Πλατφόρμα
Αλλαγή γλώσσας:
Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αρχική σελίδαΧάρτηςΔραστηριότητεςPlaylists